משפחה אחת יחד אנחנו מנצחים את הטרור

בונים חיים חדשים עבור נפגעי טרור!

בואו לתרום! תרום עכשיו

תרצה לתרום תרומה כללית או לתרום לקרן ספציפית?

* כל התרומות המועברות באמצעות טופס זה הינן בשקלים ישראליים חדשים. אתה יכול לציין כיצד תרצה להשתמש בתרומתך על ידי בחירת קרן מהרשימה.

מה שמך?

נא להזין את פרטי ההתקשרות שלך למטה.

אנא הכנס את כתובתך למטה.

אנא הכנס את סכום התרומה.

תרצה לעשות הקדשה עם התרומה שלך?

תודה על זמנך! אנא שלח כדי לסיים את התרומה שלך!

לאחר הגשת הטופס, תועבר לטרנזילה בכדי להשלים את התשלום שלך.